Zápůjčka

Je přirozené, že firma, která neprovádí práce ve výškách každodenně, není ochotna a často ani schopna investovat do podobných zařízení nemalé prostředky. Proto existuje dostatek firem, zabývajících se zápůjčkami nejrůznějších stavebních strojů, nářadí a taky, samozřejmě, půjčováním pracovních plošin. Výhodou proti půjčení lešení je mnohem méně práce s přípravou zařízení k vlastní práci, přičemž náklady na zapůjčení lešení se nijak zásadně neliší. Výhodnější je proto vždy zapůjčit speciální mobilní zdvižné zařízení s pracovním košem.

Typy

Nejdůležitější rozdělení je na zařízení pro vnitřní použití a zařízení pro použití v terénu. Ve vnitřních prostorách se využívají zejména akumulátorové druhy, které neprodukují jedovaté spaliny. V terénu a větraných velkých prostorách lze použít dieselovým motorem opatřené typy.